Rijbewijs halen: alles wat u moet regelen (2023)

Aanvragen en ophalen van een rijbewijs

Ben je geslaagd voor het rijexamen? U kunt uw rijbewijs dan aanvragen bij het gemeentehuis of stadsdeelkantoor in uw gemeente. Meestal moet u hiervoor een afspraak maken. Na 5 werkdagen is je rijbewijs klaar. U kunt het dan intrekken vanaf de plek waar u het heeft aangevraagd. In sommige gemeenten is het ook mogelijk om thuis een rijbewijs te halen.

Wat moet u meenemen?

Ga je naar het stadhuis om je rijbewijs te halen? Neem dan het volgende mee:

  • Een pasfoto in bijpassende kleur. De foto moet erbijbepaalde vereistenvervullen. Zo mag je niet te veel lachen en moeten je oren zichtbaar zijn. Het is het beste om de foto te laten maken door een professionele fotograaf.
  • Een geldig identiteitsbewijs. Dit kan een paspoort of ID-kaart zijn.
  • Uw bromfietsrijbewijs als u dat heeft

Een mededeling:U bent geen burger van een EU-land, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland? Neem dan een geldige verblijfsvergunning mee

Rijbewijs aanvragen op 17

Je vraagt ​​je rijbewijs aan op je 17e? Die heb je dus eerst nodigbegeleidende kaartaanvragen. Anders kunt u geen rijbewijs aanvragen. Bij het aanvragen van een rijbewijs hoeft u het begeleiders-ID niet bij u te hebben. De gemeente kan nu al zien of de aanvraag geregistreerd is.

Kosten

Normaal gesproken moet u uw rijbewijskosten betalen als u uw rijbewijs aanvraagt. Een normale aanvraag kost maximaal € 41,-. Heb je haast? Dan kun je kiezen voor een spoedaanvraag. U betaalt maximaal € 75,70 (tarieven 2022)

Licentie voor beginners

Je eerste rijbewijs is een beginnersrijbewijs. Het lijkt op een normaal rijbewijs, maar in de beginjaren gelden er strengere regels voor beginnende automobilisten. Bijvoorbeeld voor de consumptie van alcohol. Meer informatie hierover vindt u op Rijbewijs.nl.

Rijden in de auto van je ouders

Leen jij wel eens de auto van je ouders? Goed om te weten dat je ouders verzekerd zijn bij schade. Ook als je achter het stuur zat. Welke schade gedekt is, hangt af van uw autoverzekering. OnmiddellijkWA zekerAlleen schade die jij toebrengt aan de auto van iemand anders is gedekt. U botst bijvoorbeeld per ongeluk tegen de auto van uw buurman tijdens het parkeren. Er zit een grote deuk in de deur. En de auto van je ouders heeft ook schade. In dit geval is alleen schade aan de auto van de buren gedekt. Je ouders hebben er eenalle risicobedekken? Dan is ook schade aan uw eigen auto verzekerd. Maar pas op: als je ouders een vergoeding eisen van de verzekeringsmaatschappij, heeft dat invloed op je premie. Je moet meer premie betalen en verliezenjaren schadevrij.

(Video) 7 Manieren waarop een rijschool je probeert op te lichten (2022)

Koop je eerste auto

Je betaalt een hogere premie voor een dure auto die snel is en veel vermogen heeft. Autoverzekeraars kijken naar verschillende kenmerken van de auto om te bepalen welke premie u betaalt. Daarom is het aan te raden om uw eerste post-licentie auto eenvoudig te houden. Denk bijvoorbeeld aan eentweedehands auto's. Zo houdt u de premie zo laag mogelijk.

Zet de auto op jouw naam

Heb je je eerste auto gekocht? Dus je moet het eerst een naam geven. Dit wordt ook wel automatische overdracht of schijfoverdracht genoemd. Pas dan is de auto officieel van u. U bent dan zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een autoverzekering, het uitvoeren van APK-keuringen en het betalen van wegenbelasting. U kunt uw auto overdragen bij een RDW-loket of online via de website van de RDW.

Hiervoor heb je nodig:

  • een geldig identiteitsbewijs (ID-kaart, paspoort of rijbewijs)
  • Van de verkoper van de auto: het originele kentekenbewijs (deel IB) en het overdrachtsbewijs of het kentekenbewijs in creditcardformaat (kentekenkaart) en het kenteken.

Lees hier alle informatie over de autotransfer

Sluit een autoverzekering af voor een nieuwe bestuurder

Na het kopen van een auto moet je ook een autoverzekering afsluiten. De premies van autoverzekeringen lopen sterk uiteen. speciaal voorJonge mensen. Wil je niet te veel betalen? Vergelijk dan meerdere autoverzekeringen voordat je er een aanschaft.

(Video) THEORIE RIJBEWIJS B België

Vergelijk autoverzekeringen

Waar moet je op letten?

Bij het afsluiten van een autoverzekering moet je een keuze makenverzamelenU wilt. U kunt kiezen tussen:

  • Wettelijke aansprakelijkheid (WA): In Nederland is het verplicht om uw auto minimaal WA te verzekeren. Dit betekent dat u verzekerd bent tegen schade die u met uw auto aan andere mensen toebrengt. Schade aan uw eigen auto wordt niet vergoed.
  • WA + beperkte romp: Met deze dekking ben je ook verzekerd tegen verschillende soorten schade aan je auto, zoals: B. Brand, ruiten en diefstal. Zelf toegebrachte schade aan uw eigen auto is niet verzekerd.
  • WA + volledige romp(alle risico's): Hiermee ben je verzekerd voor bijna alle autoschade.

De goedkoopste optie is een aansprakelijkheidsverzekering. Veel jongeren kiezen voor deze optie. Maar let op: Deze verzekering dekt geen schade aan uw eigen auto. Deze kosten moet u dus zelf dragen.

Je kunt er ook een kiezenaanvullende verzekering. Ook bent u verzekerd voor bijvoorbeeld pechhulp of als uw inzittenden gewond raken bij een ongeval.

Sluit een autoverzekering af op naam van je ouders

Heb je net je rijbewijs gehaald? Je betaalt dus een veel hogere premie voor je autoverzekering. Jongeren zijn meer vatbaar voor ongevallen dan ouderen. Uw premie gaat pas omlaag als u meerdere jaren schadevrij rijdt. Hiervoor krijgt u kortingjaren schadevrij. Het kan daarom verleidelijk zijn om de verzekering voor de ouders af te sluiten in plaats van voor zichzelf. Maar dat is niet toegestaan. Je kunt hiervoor een boete krijgen en het wordt zelfs als oplichterij beschouwd. Veel verzekeraars accepteren niemand met een geschiedenis van fraude. Sluit daarom altijd een autoverzekering op eigen naam af. Meer weten?

Lees ook:Autoverzekering afsluiten namens de ouders

(Video) AVB examen TIPS DIE JE GEZIEN MOET HEBBEN! (alle 12 oefeningen voertuigbeheersing)

Dood

En dan heb je wegenbelasting. Dit is de belasting die u betaalt als u een auto of ander motorrijtuig bezit. Hoeveel wegenbelasting u moet betalen, hangt af van het type auto dat u rijdt en waar u woont. U kunt de motorrijtuigenbelasting maandelijks betalen via automatische incasso. Wilt u weten hoeveel wegenbelasting u moet betalen?

wegenbelasting berekenen

Niet direct buiten

Ben je op vakantie in het buitenland en wil je daar een auto huren? In landen van de Europese Unie (EU) mag u rijden met een geldig Nederlands rijbewijs. In sommige landen buiten de EU heeft u mogelijk een internationaal rijbewijs nodig. Gaat u voor een bepaalde tijd in het buitenland wonen? Uw Nederlandse rijbewijs is dus niet altijd geldig. Neem in dit geval contact op met de autoriteit die het rijbewijs in dit land afgeeft.

(Video) Motor theorie - Motor theorie examen - CBR motortheorie examenvragen - Motortheorie 2022

Een mededeling:Ben je 17 jaar en heb je al een rijbewijs? In het buitenland geldt dit helaas niet. De Europese wet bepaalt dat je pas een rijbewijs haalt als je 18 jaar bent.

Koop geen autoverzekering voordat u uw rijbewijs heeft

Heb je wel eens een auto gekocht maar nog geen rijbewijs? U kunt dus in de meeste gevallen nog steeds geen autoverzekering afsluiten. Bij sommige autoverzekeraars is het mogelijk om uw auto vooraf te verzekeren. Wilt u hier meer informatie over? Neem dan gerust contact op met onze klantenservice voor autoverzekeringen. Wij zijn zeven dagen per week telefonisch bereikbaar.

Toch ergens hulp bij nodig?

U vindt uw antwoord op de klantenservicepagina. We zijn er voor jou.

(Video) Camper te zwaar deel 2 | Rijbewijs C1

Klantenservice

Videos

1. Eerste rijles - Alles dat je moet weten + tips [2023]
(Video Rijles)
2. Schakelen | Zo schakel je een auto zonder te schokken!
(StreetwizeTV)
3. KLM | Intern On A Mission | De-icing
(KLM Royal Dutch Airlines)
4. AANHANGER RIJBEWIJS, E ACHTER B RIJBEWIJS HALEN ONZIN? AANHANGER RIJBEWIJS EXAMEN, (trucjes 2021)
(TrailerPlus.nl)
5. 24 UUR LEVEN UIT 1 RECLAME FOLDER! *Challenge*
(Furtjuh)
6. Southern Baptist Faith Changed by BDE met Dr. Mary Helen Hensley
(Next Level Soul Podcast)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kelle Weber

Last Updated: 04/02/2023

Views: 5924

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kelle Weber

Birthday: 2000-08-05

Address: 6796 Juan Square, Markfort, MN 58988

Phone: +8215934114615

Job: Hospitality Director

Hobby: tabletop games, Foreign language learning, Leather crafting, Horseback riding, Swimming, Knapping, Handball

Introduction: My name is Kelle Weber, I am a magnificent, enchanting, fair, joyous, light, determined, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.