Lediga jobb i Tjörn - (2023)

sökord

Välj företagskategori och/eller bransch

Öppna företagskategorilistan.

Sverige

Välj län och/eller kommun
Anställningsform, omfattning och löneform

Välj det län där du vill söka

Lediga jobb i Tjörn - (1)

Norrbottens län Västerbottens län Västernorrlands län Jämtlands län Dalarnas län Gävleborgs län Värmlands län Örebro län västmanlands-län Uppsala län stockholms-län Södermanlands län Västra götalands län Östergötlands län Hallands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län

"); } function areaOut(county) { $(".countyHover#" + county).remove(); } function areaClick(county) { if ($(".countySelected#" + county).length == 0) { $(".delay").append("

"); $("entrada:casilla#" + $('entrada[valor="' + condado.toLowerCase() + '"]').attr('id').replace('nombre-', '' )).parent().find('input:checkbox').prop('checked', true); $.when(true) .then(function () { setUrl(); }) .then(function () { checkParameters(); }) .then(function () { NumberOfAssignments(); }); } else { $(".countySelected#" + condado).remove(); $("input:checkbox#" + $( 'input[value="' + condado.toLowerCase() + '"]').attr('id').replace('name-', '')).parent().find('input:checkbox' ).prop('marcado', falso); $.when(true) .then(función () { setUrl(); }) .then(función () { checkParameters(); }) .then(función () { NumberOfAssignments(); }); } } funktion checkParameters() { if (nrOfParameters > maxNrOfParameters) { disabledSearch(); } else { enableSearch(); } } funktion enableSearch() { $('.toManySearchParameters)'). ; $('.nrOfJobs').show(); } funktion disabledSearch() { $('.toManySearchParameters').show(); $('.nrOfJobs').hide(); } funktion getEmployerName() { nombre del empleador = ""; var str = $(".nombreemployeroculto").val(); if (str.längd > 0) { nombre del empleador = "/arbetsgivare-namn" + "_" + str; } } funktion getKeywords() { palabras clave = ""; búsqueda extendida = ""; var allKeywords = $(".hiddenkeywords").val().toString().split("|"); for (var i i allaKeywords) { if (allaKeywords[i] != "") { if (keywords.length == 0) { palabras clave += "/"; sökord += alla sökord[i]; } annat {sökord += "_"; sökord += alla sökord[i]; } nrOfParameters++; } } if (búsqueda extendida == 1) { búsqueda extendida = "?wt=1"; } } // funktion för evaluación de calificaciones laborales getEmploymentGrades() { beskæftigelsesgrader = ""; beskæftigelseGradeUrlParameters = ""; $('input:checkbox[id*=eg]:checked').each(function () { if (empleogrades == "") beskæftigelsesgrades += $(this).val().split("eg"). toString().replace(",", ""); ansættelsesgrader += "," + $(this).val().split("t.ex.").toString().replace(",", "" ) ; if (employmentGradeUrlParameters.length == 0) beskæftigelseGradeUrlParameters += "/"; if (employmentGradeUrlParameters.length > 1) beskæftigelseGradeUrlParameters += "_"; beskæftigelseGradeUrlParameters += $('#)namn-'val tapperhet(); nrOfParameters++; }); } // para seleccionar tipo de función getEmploymentTypes() { tipo de función = ""; beskæftigelseTypeUrlParameters = ""; $('input:checkbox[id*=et]:checked').each(function () { if (anställningstyper == "") sysselsättningstyper += $(this).val().split("et"). toString().replace(",", ""); försäljare av anställningstyper += "," + $(this).val().split("et").toString().replace(",", " " ); if (employmentTypeUrlParameters.length == 0) beskæftigelsesTypeUrlParameters += "/"; if (beskæftigelsesTypeUrlParameters.length > 1) beskæftigelsesTypeUrlParameters += "_"; beskæftigelsesTypeUrlParameters ($sval +).='Para). ( ); nrOfParameters++; }); } // Välj industrifunktion getIndustries() { industrias = $("select#industry").val(); parámetros de la industria = ""; if (industrier == udefineret) industrier = ''; if (industrier != "") { var allIndustries = industrias.toString().split(","); parámetros de la industria = ""; for (var i i allIndustries) { if (industryParameters.length == 0) IndustryParameters += "/"; if (industryParameters.length > 1) IndustryParameters += "_"; ParámetrosIndustria += $('#namn-' + todas las Industrias[i]).val(); nrOfParameters++; } } } // få vald geodatafunktion getGeo() { condados = ""; comunero = ""; geoUrlParameters = ""; $(".condadoSeleccionado").remove(); $('input:checkbox[id*=cy]:checked').each(function () { if (this.checked) { // marcador valde amter på kortet var County = $('input[type=hidden]# ' + 'namn-' + $(this).val()).val(); $(".lag").append("

"); // ¿Cuántos municipios en este condado eran nrOfChildren = 0; $(this).parent('li').find('input:checkbox[id*=my]').each(function () { nrOfChildren++ ; }); // Cuántos municipios marcados en este condado fueron nrOfCheckedChildren = 0; $(this).parent('li').find('input:checkbox[id*=my]:checked').each(function () { nrOfCheckedChildren++; }); // si todos los condados están marcados, agregue el condado if (nrOfChildren == nrOfCheckedChildren && nrOfChildren > 0) { if (counties == "") condados += $(this).val(). split ("cy").toString().replace(",", ""); otros condados += "," + $(this).val().split("cy").toString().replace ( ",", ""); if (geoUrlParameters.longitud == 0) geoUrlParameters += "/"; if (geoUrlParameters.longitud > 1) geoUrlParameters += "_"; geoUrlParameters += $('#name-' + $(this).val()).val(); nrOfParameters++; } // agregar comunidades marcadas else { $(this).parent('li').find('input:checkbox[id*=my]: marcado ').each(función () { if (municipios == "") municipios += $(this).val().split("min").toString().replace(",", "") ; otros municipios += "," + $(this).val().split("min").toString().replace(",", ""); si (geoUrlParameters.longitud == 0) geoUrlParameters += "/"; if (geoUrlParameters.longitud > 1) geoUrlParameters += "_"; geoUrlParameters += $('#name-' + $(this).val()).val(); nrOfParameters++; }); } } }); } function obtenerOcupaciones() { ocupaciones = ""; ocupacionesUrlParameters = ""; $('input:checkbox[id*=oc]:checked').each(function () { if (this.checked) { //Número de hijos fue nrOfChildren = 0; $(this).parent('li ' ) .find('input:checkbox[id*=oc]').not('[value="' + $(this).val() + '"]').each(function () { nrOfChildren++; } ); //El número de niños marcados fue nrOfCheckedChildren = 0; $(this).parent('li').find('input:checkbox[id*=oc]:checked').not('[value= " ' + $(this).val() + '"]').each(function () { nrOfCheckedChildren++; }); //Si todos los niños están marcados, agregue esto if (nrOfChildren == nrOfCheckedChildren && nrOfChildren > 0) { if ( ocupaciones == "") ocupaciones += $(this).val().split("oc").toString().replace(",", ""); otras ocupaciones += "," + $ (this ).val().split("oc").toString().replace(",", ""); if (ocupacionesUrlParameters.longitud == 0) ocupacionesUrlParameters += "/"; if (ocupacionesUrlParameters.longitud > 1 ) OccupationsUrlParameters += "_"; OccupationsUrlParameters += $('#name-' + $(this).val()).val(); nrOfParameters++; } //De lo contrario, agregue todos los elementos secundarios marcados else { $(this ).parent('li').find('input:checkbox[id*=oc]:checked').not('[value="' + $(this).val() + '"]'). each(function () { if (ocupaciones == "") ocupaciones += $(this).val().split("oc").toString().replace(",", ""); otras ocupaciones + = "," + $(this).val().split("oc").toString().replace(",", ""); if (occupationsUrlParameters.length == 0) OccupationsUrlParameters += "/" if (occupationsUrlParameters.length > 1) OccupationsUrlParameters += "_"; OccupationsUrlParameters += $('#name-' + $(this).val()).val(); nrOfParameters++; }); } } }); } función NumberOfAssignments() { var palabras clave = $(".hiddenkeywords").val(); var nombreEmpleadorLike = $(".hiddenemployername").val(); if (ocupación == "" && condados == "" && municipios == "" && industrias == "" && tasas de empleo == "" && tipos de empleo == "" && palabras clave == "") nrOfJobs = "0 "; $.ajax({ tipo: "POST", url: "/Services/AssignmentSearch.asmx/NumberOfAssignments", datos: "{occupationClassification: '" + "', OccupationClassificationIncludeChildren: '" + ocupación + "', condados: '" + condados + "', municipios: '" + municipios + "' , industrias: '" + industrias + "', tasas de empleo: '" + tasas de empleo + "', tipos de empleo: '" + tipos de empleo + "', palabras clave: '" + palabra clave + "', búsqueda extendida: '" + búsqueda extendida + "', nombre del empleador: '" + nombre del empleador como + "' }", tipo de datos: "json", encabezados: { "Tipo de contenido": "aplicación/ json", " Aceptar": "aplicación/json" }, éxito: función (datos) { nrOfJobs = data.d; // Actualizar el número de trabajos text $('.nrOfJobs').html(nrOfJobs + " annonser") ; }, error : function (xhr, ajaxOptions, throwError) { // Algo salió mal } }); } función getURLParameter(nombre) { return decodeURI( (RegExp(nombre + '=' + '(.+?)(&|$)').exec(ubicación.búsqueda) || [, nulo])[1] ) ; } function htmlEntities(str) { return String(str).replace(/&/g, '&').replace(//g, '>').replace(/"/g, '"'); } $(documento).ready(función () { $('input[type="checkbox"]').attr('rol', 'checkbox'); $('#ctl00_cphBody_ucSearch_hdfKeywords').addClass('hiddenkeywords' ); $('#ctl00_cphBody_ucSearch_hdfEmployername').addClass('hiddenemployername'); $(".advancedSearchBox").on("click", ".clearButton", function () { //Borrar campos $("input:checkbox ").prop('marcado', falso); $(".palabras clave .palabra clave").remove(); $(".palabras clave .nombre del empleador").remove(); $(".palabras clave ocultas").val( ""); $(".nombreocultodelemployer").val(""); $(".txtKeyword").val(""); setUrl(); checkParameters(); NúmeroDeAsignaciones(); }); jQuery.fn .center = function () { this.css("posición", "absoluta"); this.css("superior", Math.max(0, (($(ventana).altura() - this.outerHeight() ) / 2) + $(ventana).scrollTop()) + "px"); this.css("izquierda", Math.max(0, (($(ventana).width() - this.outerWidth() ) / 2) + $(window).scrollLeft()) + "px"); devuelve esto; }; // Centrar el mapa al cargar $('#modalWindow').center(); //centrar el mapa al desplazarse $ (ventana).scroll(función () { $('#modalWindow').center(); }); //Centrar mapa al cambiar el tamaño $(window).resize(function () { $('#modalWindow').center(); }); // Comprobar si se debe marcar 'Buscar en texto completo' if (getURLParameter("wt") == "1") { $('.extendedSearchBox input').prop('checked', 'checked'); } //mostrar mapa $(".country").on('click', '.countryButton', function () { $('#modalWindow').show().focus(); $('#modalBackground' ).espectáculo(); }); // Ocultar mapa $(".advancedSearchBox").on('click', '#modalBackground', function () { $('#modalWindow').hide(); $('#modalBackground').hide() ; }); $("#modalWindow").on('click', '.close', function () { $('#modalWindow').hide(); $('#modalBackground').hide(); }); $(".mapContainer").on('click', '.done', function () { $('#modalWindow').hide(); $('#modalBackground').hide(); }); $('#modalWindow').keyup(function (e) { if (e.key == "Escape") { $('#modalWindow').hide(); $('#modalBackground').hide() $('.país.countryButton').focus(); } }); // Si se muestra el sector var showSector; if (falso) { mostrarSector = verdadero; } else { mostrarSector = false; } // Comprobar los hijos de las clasificaciones ocupacionales marcadas $('input:checkbox[id*=oc]:checked').each(function () { if (this.checked) { $(this).parent('li') find('input:checkbox[id*=oc]').not('input[value*="' + $(this).val() + '"]').each(function() { $( this ).prop('marcado', 'marcado'); }); } }); // Verificar padre para clasificaciones ocupacionales verificadas $('input:checkbox[id*=oc]:checked').each(function () { if (this.checked) { $(this).parent('li'). parent ('ul').parent('li').find('input:checkbox[id*=oc]').not('li.leaf > input').each(function () { $(this) .prop('marcado', 'marcado'); }); } }); establecer URL(); //Obtener el número de trabajos disponibles NumberOfAssignments(); // La clasificación de ocupación cambió $(".advancedSearchBoxMiddle").on('click', 'input:checkbox[id*=oc]', function () { $.when(true) .then(function () { setUrl( ) ; }) .then(function () { checkParameters(); }) .then(function () { NumberOfAssignments(); }); }); // Los condados cambiaron $(".country").on('click', 'input:checkbox[id*=cy]', function () { $.when(true) .then(function () { setUrl() ; }) .then(function () { checkParameters(); }) .then(function () { NumberOfAssignments(); }); }); //// Municipios de los condados $(".land").on('click', 'input:checkbox[id*=my]', function () { $.when(true) .then(function () { setUrl (); }) .then(function () { checkParameters(); }) .then(function () { NumberOfAssignments(); }); }); if (showSector) { $("#industria").multiselect({ header: false, noneSelectedText: "Industry", selectedList: 99 }); } else { $("#industria").hide(); } $("#industria").on('click', 'input:checkbox[id*=ui-multiselect-industry]', function () { $.when(true) .then(function () { setUrl( ); }) .then(function () { checkParameters(); }) .then(function () { NumberOfAssignments(); }); }); $("#EmploymentGrade").on('click', 'input:checkbox[id*=eg]', function () { $.when(true) .then(function () { setUrl(); }) . entonces(función () { comprobarParámetros(); }) .then(función () { NúmeroDeAsignaciones(); }); }); $("#EmploymentType").on('click', 'input:checkbox[id*=et]', function () { $.when(true) .then(function () { setUrl(); }) . entonces(función () { comprobarParámetros(); }) .then(función () { NúmeroDeAsignaciones(); }); }); $('.extendedSearchBox').on('clic', "entrada", función () { $.when(true) .then(function () { extendedSearch = ($('.extendedSearchBox entrada').is(' :checked')) ? 1 : 0; }) .then(function () { setUrl(); }) .then(function () { NumberOfAssignments(); }); }); $('.txtKeyword').keyup(function (e) { if (e.keyCode == 13) { e.preventDefault(); $(".addKeyword").trigger("click"); } }); $(".advancedSearchBoxMiddle").on("clic", ".addKeyword", function () { var keyWord = $(".txtKeyword").val(); keyWord = keyWord.split("%").join ("%5b" + "%".charCodeAt(0) + "%5d"); palabraclave = palabraclave.split(".").join("%5b" + ".".charCodeAt(0) + "% 5d"); palabraclave = palabraclave.split("/").join("%5b" + "/".charCodeAt(0) + "%5d"); palabraclave = palabraclave.split("<").join( "%5b" + "<".charCodeAt(0) + "%5d"); palabraclave = palabraclave.split(">").join("%5b" + ">".charCodeAt(0) + "%5d "); palabraclave = palabraclave.split(":").join("%5b" + ":".charCodeAt(0) + "%5d"); palabraclave = palabraclave.split(";").join(" %5b" + ";".charCodeAt(0) + "%5d"); palabraclave = palabraclave.split(",").join("%5b" + ",".charCodeAt(0) + "%5d" ); palabraclave = palabraclave.split("*").join("%5b" + "*".charCodeAt(0) + "%5d"); palabraclave = palabraclave.split("?").join("% 5b" + "?".charCodeAt(0) + "%5d"); palabraclave = palabraclave.split("_").join("%5b" + "_".charCodeAt(0) + "%5d") ; palabraclave = palabraclave.split("&").join("%5b" + "&".charCodeAt(0) + "%5d"); palabraclave = palabraclave.split("-").join("%5b " + "-".charCodeAt(0) + "%5d"); palabraclave = palabraclave.split("+").join("%5b" + "%20".charCodeAt(0) + "%5d"); palabraclave = palabraclave.split("(").join("%5b" + "(".charCodeAt(0) + "%5d"); palabraclave = palabraclave.split(")").join("%5b" + ")".charCodeAt(0) + "%5d"); palabraclave = palabraclave.split("'").join("%5b" + "'".charCodeAt(0) + "%5d"); palabraclave = palabraclave.split('"').join("%5b" + '"'.charCodeAt(0) + "%5d"); // Eliminar caracteres no válidos palabraclave = palabraclave.replace(/[^a-zA-ZåöÅÖæøÆØäÄéá 0-9 %]+/g, ''); // Recortar palabra clave = palabra clave.replace(/^\s+|\s+$/g, ""); // Si no quedan caracteres válidos if (keyWord == "") { $(".txtKeyword").val(""); Devolver; } $(".palabras clave").append("

" + '"' + htmlEntities($(".txtKeyword").val()) + '"' + "

"); $(".txtPalabra clave").val(""); var str = ""; $(".palabras clave .palabra clave #oculto").each(función () { if (str == " ") str += $(this).val(); else str += "_" + $(this).val(); }); $(".hiddenkeywords").val(str); $(this) ).addClass ('clic'); var hej = setTimeout(function () { fadeOut('.addKeyword'); }, 100); setUrl(); checkParameters(); NumberOfAssignments(); }); function fadeOut(cssClass ) { $ (cssClass).removeClass('click'); } $(".employername").on("klick", ".remove", function () { $(this).addClass('click'); var hej = setTimeout(function () { $('.remove.click').closest('.employername').remove(); $(".hiddenemployername").val(""); setUrl(); checkParameters (); NumberOfAssignments(); }, 100); }); function removeKeyword() { var hej = setTimeout(function () { $('.remove.click').closest('.keyword').remove() ; var str = ""; $(".palabras clave .palabra clave #oculto").each(función () { if (str == "") str += $(this).val(); else str + = " " + $ (detta).val(); }); $(".hiddenkeywords").val(str); setUrl(); checkParameters(); NumberOfAssignments(); }, 100); } $('.keywords').on('keyup', '.remove', function (e) { if (e.key == "Enter") { $(this).addClass('click'); removeKeyword (); } }); $(".keywords").on("pulsar", ".fjern", function () { $(this).addClass('pulsar'); removeKeyword() }); $('.assignment-row td:nth-child(n+2)').click(function (element) { if ($(element.target).hasClass('star')) { return; } var adLink = $(this).parent().data('href'); window.open(adLink, '_blank'); }); $('.descripción-asignación').keydown(función (e) { if (e.key == "Enter") { var adLink = $(e.currentTarget).closest('tr').data('href '); ventana.open(adLink, '_blank'); } }); });

Spara och övervaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

skapa täckning

Arbetsgivare titel Favorit publ. tillämpa
Tjörns kommun, Resurscentrum Skolkurator för Resurscentrum
Tjänsten innebär följande: • Förebyggande och hälsofrämjande insatser på organisations-, grupp- och individnivå. , handledare och skolpersonal • Ingå i skolans trygghetsteam och likabehandlingsarbete • Forskningsarbete och social kartläggning • Dokumentation bland annat vid arbete med enskilda elever, protokoll m.m. relaterade problem till och med...
2023-05-23 2023-06-13
Göteborgs kommun, Förvaltning för funktionsstöd Personlig assistent för vikariat sommarjobb i Tjörn - Göteborgs Stad
Personlig assistent för Sommarvikarie i Tjörn - Göteborgs Stad Vi söker nu dig som vill arbeta som Personlig assistent för en hjälpande användare med ALS (Amyotrofisk Lateral Skleros) och ingå i ett engagerat team bestående av Personliga assistenter, Pedagog/stödsamordnare och enhetschef Assistansanvändaren sitter i rullstol. Kan röra armarna lite Arbetet kräver stor omsorg och inkluderar lyft där körutrustning används. Hjälpanvändaren kan berätta vad du behöver hjälp med. Bär en andningsmask på natten när...
2023-05-23 2023-06-20
Municipio de Tjörn, Hemtjänst - gerente de grupo y director gerente Sjuksköterskor/Assistanser till stöd för Vård- och omsorgsavdelningen
Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete där vårt främsta uppdrag är att ge god service och trygghet till våra användare genom att möjliggöra, stödja och ge god vård. Inom vård och omsorg har vi två områden: äldreomsorg och funktionshinder/nätverk viktiga för individen Du är med och skapar...
2023-05-22 2023-06-12
Tjörns kommun, kommunkontor stadsskrivare
Som kommunsekreterare i Tjörns kommun kommer du att ha sekreteraransvar för kommunfullmäktige och dess arbetsutskott, kommunfullmäktige och eventuellt de kommunala bolagen. Utifrån din specialistkompetens behöver du stödja förtroendevalda, chefer och anställda. I viss mån ingår även arbete med att anteckna/föra dokumentjournaler, research, svara på referenser och skriva brev. Uppdraget som kommunsekreterare är att samordna, leda och utveckla de politiska beslutsprocesserna. Du förväntas också delta...
2023-05-16 2023-06-02
Tjörns kommun, kommunkontor Kommunkontrollant för kommunstyrelsens förvaltning
Som stadskontrollant har du ett generellt och strategiskt stadsperspektiv. Kommuninspektören har en styrande funktion, baserad på processer och en kontrollmodell. Därför är projekt- och processledning central. I arbetsuppgifterna ingår att leda och stödja organisationen med scheman och måluppföljning. Det ingår också i tjänsten att hantera olika uppgifter och frågor på kommunal nivå, inklusive att skriva servicerapporter och utredningar av olika slag. I jobbet ingår utmanande arbetsuppgifter med hög komplexitet...
2023-05-15 2023-06-04
Tjörns kommun, VA-avdelningen VA Drifttekniker
Som drifttekniker hos oss kommer du att arbeta med drift och underhåll av vårt vatten-, avlopps- och regnvattennät. Andra arbetsuppgifter som utförs är byte av vattenmätare, beställning av material, arbete i projekt samt dokumentation och arbete i Geosecma (vårt verktyg för hantering av kabelnätet) Då förberedelser är en viktig del av arbetet och kan ingå i tjänsten, förberedelsetiden hemifrån till Tjörn inte överstiger en timme, viss övertid är också ett självklart inslag i tjänsten. Du kommer att bli en del av ett härligt gäng...
2023-05-12 2023-06-02
Tjörns kommun, Socialförvaltningen Utskottssekreterare i Socialförvaltningen, tillfällig pappaledighet
Vår nämndsekreterare kommer att vara pappaledig och därför söker vi någon som är ledig för ett vikariat med start i oktober och ett år framåt. Den kan förlängas beroende på hur anställda tar ut sin föräldraledighet. Social Security Administration erbjuder dig spännande, självständigt och växande arbete. Som utskottssekreterare ansvarar du för det löpande administrativa arbetet i utskottet, vilket innebär förberedelse av arbetsutskott och utskottsmöten, författande och utskick av kallelser och handlingar, författande av protokoll från dessa sammanträden samt arbetet med uppföljning. ...
2023-05-11 2023-05-31
Municipio de Tjörn, escuela Skärhamn Resurs Personal för Skärhamns skola, 2 tjänster
Som specialist på Skärhamnsskolan arbetar hon med att hjälpa, stödja och stimulera elever som behöver särskilt stöd för lärande, utveckling och självständighet. Arbeta tillsammans med andra kollegor mot samma mål. Du kommer att stötta elever under hela skoldagen både i lektionerna, på rasterna och på fritiden.
2023-05-10 2023-05-31
Tjörns kommun, Häggvallsskolan Lärare i norska ämnen och matematik på Häggvallskolan
Vi söker en lärare i undervisning i NO-ämnen och matematik. Handledning med partner föräldrakontakt, föräldramöten och utvecklingssamtal. Vi ser efter att du är positiv och engagerad i ditt uppdrag. Som lärare är du tydlig i din kommunikation och duktig på att komma överens med andra. Ditt sätt att leda genererar engagemang, delaktighet och skapar hållbara relationer baserade på ömsesidig respekt. För oss är det viktigt att samarbeta och att du tillsammans med den övriga personalen vill bidra till att utveckla arbetslaget och skolan.
2023-05-10 2023-05-31
Tjörns kommun, Häggvallsskolan Hem- och konsumtionslärare i kombination med annat ämne för Häggvallskolan
Undervisning av hem- och konsumentkunskap eventuellt i kombination med annat ämne Handledning med tillhörande kontakt med föräldrar, möten med föräldrar och utvecklingssamtal. Vi ser efter att du är positiv och engagerad i ditt uppdrag. Som lärare är du tydlig i din kommunikation och duktig på att komma överens med andra. Ditt sätt att leda genererar engagemang, delaktighet och skapar hållbara relationer baserade på ömsesidig respekt. För oss är det viktigt att samarbeta och att du tillsammans med den övriga personalen vill bidra till att utveckla arbetslaget och skolan.
2023-05-10 2023-05-31
Tjörns kommun, plan- och byggavdelningen_ Handläggare på avdelningen för planering och byggande
Vi söker dig som vill bidra till en väl fungerande, kvalitativ plan- och byggavdelning genom kommunikation och stöd till invånare och stadsanställda. I handläggarrollen har du ett nära samarbete med chef, planhandläggare, bygglovshandläggare m.m. och andra handläggare i förvaltningen. Du är den första kontaktpunkten för allmänheten och Tjörns kundservicecenter. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att svara på allmänna frågor relaterade till driften av plan- och byggavdelningen via telefon och mail, hantera post och fakturor, föra journal vid eventuella bilagor...
2023-05-04 2023-05-26
Tjörns kommun, plan- och byggavdelningen_ Ansvarig för stadsbyggnads- och byggavdelningens transport- och bostadsanpassningstjänst
Som färdtjänstchef kommer du att undersöka behovet av färdtjänst och fatta beslut utifrån inkomna förfrågningar. Utredningen bygger på gällande lagstiftning, rättspraxis och kommunala tillämpningsföreskrifter. Alla de personer som på grund av funktionsnedsättning har betydande svårigheter att ta sig fram på egen hand eller med kollektivtrafik är berättigade till färdtjänst. På så sätt kommer du att ha kontakt med människor i alla åldrar med olika bakgrund och funktionsnedsättning. Du kommer även ha en dialog med andra relevanta...
2023-05-04 2023-05-26
Tjörns kommun, VoA:s - rekrytering av inhyrd arbetskraft Tillfälligt sommar- och deltidsarbete inom Vård och omsorg
Vi på Tjörns kommun kan erbjuda dig ett meningsfullt arbete där du ska bidra till att ge en trygg vardag för våra vårdtagare genom att aktivera, stödja och ge en god vård. Vår verksamhet arbetar 24 timmar om dygnet, året runt. Du kan arbeta inom följande områden: • Hemtjänst. Hjälp våra vårdtagare som behöver stöd i sitt eget hem. Du kan till exempel hjälpa till med personlig omvårdnad som tvätt eller mer praktiska saker som att tvätta eller bädda en ren säng. Att arbeta inom hemtjänst ger dig ett mycket omväxlande och händelserikt arbete...
2023-05-01 2023-08-31
Tjörns kommun, Kommunala hälso- och sjukvårdsavdelningen Ben. sjuksköterskor, tillfälligt anställda
Är du sjuksköterska som söker jobb under sommaren kan vi erbjuda dig ett fritt och varierat arbete. Vi har vikarier inom hemsjukvården för arbete i särskilda och ordinarie boenden. Huvuduppgifterna är att samordna och ansvara för planering, genomförande och utvärdering av omvårdnadsinsatser samt att vägleda omvårdnadspersonalen på de olika enheterna. Dessutom ansvarar sjuksköterskan för läkemedelshanteringen med bland annat receptverktyget Pascal och Alfas digitala signatur. Inkluderar delegering av personal inom läkemedelshantering...
2023-05-01 2023-06-30
Tjörns kommun, Äldreavdelningen Sjuksköterskor för vårdteam.
Som anställd i omvårdnadsteamet ska du vara kreativ, flexibel och ha förmågan att hitta en bra balans mellan ett professionellt arbetssätt och att vara redo att anpassa och hitta lösningar för varje enskild situation/vårdbehov utifrån önskemålen från patient. individ. . I arbetet ingår ett nära samarbete med andra yrkesgrupper såsom enhetschefer/gruppchefer, sjuksköterskor, sjukgymnaster/fysioterapeuter/arbetsterapeuter, läkare och socialsekreterare.
2023-04-17 2023-05-31
Tjörns kommun, VoA:s - rekrytering av inhyrd arbetskraft Kock till härbärgen Tubberödshus, Lilldal och Kvarnbacken, vikariat
Jobbet som kock består av servering både i köken och på restaurangerna i Tubberödshus, Lilldal och Kvarnbacken. Du ska vara mottaglig och flexibel i dina arbetsuppgifter och tillvarata de boendes intressen. Du deltar i alla de uppgifter som förekommer både i köket och i tjänsten; förbereda, laga mat, beställa, servera, tvätta och städa samt självkontroll. Tjänsten inkluderar även matbeställningar. Vi arbetar efter relationsmodellens pedagogik och där ingår du i en grupporganisation med delat ansvar Arbetet vi gör ska präglas av en m...
2023-01-19 2023-06-30

Om du ändrar antalet annonser per sida uppdateras listan automatiskt med det nya valda värdet.

Av: Vad är delningsknappar?Dela på TwitterDela på LinkedInDela på GoogleDela på FacebookDela på Digg

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Manual Maggio

Last Updated: 16/02/2023

Views: 6727

Rating: 4.9 / 5 (69 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Manual Maggio

Birthday: 1998-01-20

Address: 359 Kelvin Stream, Lake Eldonview, MT 33517-1242

Phone: +577037762465

Job: Product Hospitality Supervisor

Hobby: Gardening, Web surfing, Video gaming, Amateur radio, Flag Football, Reading, Table tennis

Introduction: My name is Manual Maggio, I am a thankful, tender, adventurous, delightful, fantastic, proud, graceful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.