Hjälp till barn och ungdom (2023)

Alla mår dåligt ibland. Man kan inte alltid vara lycklig, och man måste tillåta sig själv att känna det man känner. Har du problem i skolan? Du mår dåligt? Känner du dig otrygg i familjen? Dricker du eller någon i din närhet för mycket?

Nu samlas information på ett ställe om vart man ska vända sig när ett barn eller en ungdom behöver hjälp.

Här kan du hitta information om olika typer av problem eller svårigheter du kan ha som barn och ung, och hur du kan få hjälp.

Det finns också mycket information som kan hittas genom1177 SkötselrådHjälp till barn och ungdom (1)Länk till en annan webbplats..

Information vid akut situation

Här finns kontaktuppgifter till dig som känner att du eller någon annan mår dåligt och behöver akut hjälp.

112

Ring 112 om du eller någon annan är i akut behov och behöver hjälp direkt. Beroende på vad som gäller kan du få hjälp av till exempel ambulans, brandkår eller polis.

Hälsotips 1177

Om ditt problem inte är tillräckligt akut för att ringa 112, men du vill ha information om vården, kan du ringa hälsorådgivningen.

Psykiatriska nödsituationer 1177

Om du eller någon i din närhet behöver akut psykiatrisk hjälp ska du kontakta en psykiatrisk akutmottagning. Hälsoinformationscentralen är öppen 24 timmar om dygnet.

Social dag

Du kan hitta kontaktuppgifter för den sociala nödsituationenär.

UMO - Mottagande av unga på nätet

HANHjälp till barn och ungdom (2)Länk till en annan webbplats.är en webbplats för alla personer mellan 13 och 25 år. På UMO kan du få svar och stöd när du känner dig nere.

Barnens hjälptelefon, Bris 116 111

Ring Bris om du vill prata med en vuxen. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

BRIS telefon för vuxna om barn, 077-150 50 50

Nationell hjälptelefon 020-2

Hit kan du ringa om du har en psykisk kris eller befinner dig i en annan svår livssituation för råd och stöd.

Väktare - Röda Korset 020-22 24 44

Öppet alla dagar 14:00 till 22:00, SMS: till 71700

socialförvaltningen

(Video) Barn- och ungdomshälsan

Under dagen kan du ringa Individ- och familjeomsorgen för råd och stöd om bl.a.

 • alkohol och droger
 • Farlig användning och missbruk
 • ilska och utbrott
 • våld och övergrepp
 • sexuella övergrepp
 • Påfrestning
 • Misstag i föräldraskapet
 • Misstänker att barn far illa
 • Stöd till beroende barn
 • Medling vid brott och ungdomsbrottslighet
 • Ekonomiska problem
 • Budget- och skuldrådgivning
 • kriser i livet
 • Död
 • Äktenskapsskillnad

Om du behöver akut stöd utanför arbetstid kan du söka hjälp hos socialtjänsten eller polisen.Kontaktinformation: Nödhjälp.

ABC Teens - All Kids Downtown

Är du förälder till en tonåring mellan 13 och 18 år? Få stöd i din roll som pappa och delta i ett forskningsprojekt som leds av Karolinska Institutet.

ABC tonåren (13-18 år)

Att vara föräldraskap till en tonåring kan vara spännande och utmanande. ABC Teens bygger på kunskap om föräldraskap, aktuell forskning, FN:s konvention om barnets rättigheter, vad föräldrar själva vill ha och vad tonåringar tycker att föräldrar borde veta. Syftet är att stärka relationen mellan vuxen och ungdom och bidra till ungdomens välmående. Gruppmöten leds av utbildade gruppledare. Träffarna pågår i 2,5 timmar och äger rum vid fyra olika tillfällen. Varje grupp har 10-15 deltagare.

Innehåll i gruppmöten.

Möte 1 – Att vara tillsammans (27/4 kl 17.30-20.00)

 • att vara tonårsförälder
 • Hitta sätt att umgås med din tonåring

Möte 2 – Bra samtal (4/5 kl. 17:30-20:00)

 • Lyssna och bekräfta din tonåring
 • Kommunicera lugnt

Match 3 – Välj en lugn väg (5/11 kl. 17.30-20.00)

 • Må bra som förälder och minska stressen.
 • Hantera svåra situationer lugnt

Möte 4 – Behandling av problem (18/5 kl 17.30-20.00)

 • Fortsätt att vara förälder även när du står inför svåra situationer.

Föräldranätverket

Föräldranätverket är ett webbaserat program för föräldrar till tonåringar. Deltagande föräldrar har tillgång till en webbportal under en period av 5-7 veckor, där de går igenom en process på individuell basis. Varje vecka hålls en delmoment varefter föräldern får feedback från en utbildad föräldraguide.

Utredningsprojekt

Projektet försöker utvärdera två olika former av stöd till föräldrar med ungdomsbarn i hemmet, ABC Teen och föräldrarnas hemsida. Du som anmäler dig tilldelas en plats i ABC-gruppen eller får tillgång till Parent Web. Föräldrar och tonåringar kommer att uppmanas att fylla i frågeformulär under projektets gång.

Mer information och anmälan:www.ipsykologi.se/13-19Hjälp till barn och ungdom (4)Länk till en annan webbplats.

 • Sista anmälningsdag: 20 april 2022
 • Ubicación: Broholmsgatan 5, Tidaholm

Kontakt

Dalia Ibrahim

familjeterapeut

Telefon:0502-60 63 61

(Video) Så kan du se om ditt barn eller ungdom använder droger – och här kan du få hjälp (textad)

E-post: dalia.ibraham@tidaholm.se

Anette Runnsjö Ljungblom

familjeterapeut

Telefon:0502-60 63 73

E-post: anette.runnsjo-ljungblom@tidaholm.se

mår dåligt psykiskt

Den nationella vårdguiden 1177 har information och råd för dig som är ung och sjuk.

problem i skolan

Elevsundhed

Elevhälsan är en stödfunktion för barn och elever som behöver särskilt stöd. Elevhälsa finns på alla skolor i kommunen.

 • Studenthälsan i Tidaholms kommun

trakasserier

Alla företag som lyder under skollagen, till exempel förskolor, skolor och fritidshem, har en plan mot kränkande behandling och en likabehandlingsplan. Om du upplever kränkande behandling, mot dig själv eller andra, ska du kontakta en lärare eller rektor på din egen skola. Kontaktuppgifter till rektor finns under de enskilda skoluppgifterna här på hemsidan.

 • Dagis och dagis
 • fritid
 • Kommunal skola
 • Rudbecksgymnasiet

Någon att prata med

Ibland behöver du prata med någon om saker du upplever.

familjecentralen

Familjecentralen är en öppen och kostnadsfri mötesplats för barnfamiljer. Behöver du råd och stöd gällande frågor om barn, ungdom eller föräldraskap är du alltid välkommen hit!

 • familjecentralen

UMO - Mottagandet av unga på nätet

UMO är en webbplats för alla mellan 13 och 25 år. På UMO kan du få svar och stöd när du känner dig nere.

(Video) Livet är inte så lätt - Tidiga och samordnade insatser för barn och unga

vän i tjänst

Röda Korset driver Roommate-chatten. Församlingskamraten finns där så att du som känner att du behöver någon att prata med kan göra just det.

BRIS - Barns rättigheter i samhället

BRIS alla under 18 år kan ringa, mejla eller chatta för att prata med en vuxen om vad som helst. Det är gratis och ingen kan se att det är du som ringer eller att du har ringt. BRIS har även ett vuxennummer som du som vuxen kan ringa till om du har frågor om barn.

lokal hälsa

Centro de salud de Tidaholm

Det är hit du går för offerter och råd. Lokal hälsoinformation Tidahom Health Center

Dagis

På BVC följer vi dig och ditt barn från födseln till 5-6 års ålder, då skolsjukvården tar vid. Vi har ett väl utvecklat samarbete med vår BVC Psykolog, Barnmorskemottagning och Familjecentrum.

ungdomsmottagning

Ungdomsmottagningen är till för dig som är ung och fram till den dag du fyller 25 år. Du kan kontakta ungdomsmottagningen om du har frågor om kropp, kön och preventivmedel. Ungdomsmottagningen är också tillgänglig för dig som är orolig, inte mår bra eller bara vill fråga om något som verkar viktigt för dem.

HBTQ

RFSL:s Brottsofferjour stödjer hbtq-personer som har blivit utsatta för övergrepp, hot och våld. Du som är familj och vänner till någon som blivit utsatt kan också ta kontakt.

Funktionsnedsättning och LSS

Enligt socialtjänstlagen, hälsolagen och lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning, LSS, har kommunen ett särskilt ansvar för individuellt stöd till personer med funktionsnedsättning.

 • funktionsnedsättning

Barn- och ungdomspsykiatri (BUP)

Barn och unga upp till 18 år med allvarliga psykiska problem tas emot på BUP. De utforskar, behandlar och ger stöd till barn och deras familjer.

(Video) Hjälp hemlösa barn och unga

Ätstörning

Anorexi- och bulimikliniken är en specialistenhet inom Skaraborgs sjukhus. Vi vänder oss till personer från 11 års ålder som har problem med ätstörningar.

västra tjejdagen

Tjejjouren Väst är för dig som identifierar dig som tjej och vill prata om något, stort som smått. Du kan vara anonym. Räddningstjänsten har en chatt som är öppen några dagar i veckan och en mejladress.

våld och övergrepp

Våld och övergrepp är aldrig tillåtet. Om du är utsatt för våld eller är orolig för en annan person kan du kontakta socialtjänsten för hjälp och stöd. Vänta inte för länge innan du kontaktar oss på socialtjänsten. Om du funderar på att ta kontakt så gör det!

 • Våld och övergrepp - tidaholm.se

Kontakt

Mottagande av socialtjänst

Telefon:0502-60 62 20

E-post: socialforvaltningen@tidaholm.se

(Video) 'Så hjälper du barn och unga med sömnproblem' med Li Åslund (Barnhjärnans Dag 2023)

FAQs

Vad socialtjänsten kan ge för insatser till barn och unga? ›

Stöd om barnet inte kan bo kvar hemma

Om det inte fungerar att bo hemma, kan barnet behöva bo någon annanstans en tid. Barnet kan till exempel få bo i en annan familj (familjehem) eller på ett hem för vård eller boende (HVB). I en sådan situation har föräldrar rätt att få stöd från socialtjänsten.

Vart vänder jag mig om mitt barn mår dåligt? ›

Kontakta vården om du tror att ditt barn mår psykiskt dåligt. Du kan kontakta många mottagningar genom att logga in. Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Hur mycket pengar får man som stödfamilj? ›

Som kontaktfamilj eller stödfamilj får du ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning. Arvodet utgör ersättning för din insats och bestäms utifrån uppdragets art och omfattning. Arvodet är skattepliktigt. Omkostnadsersättningen ska täcka dina kostnader för barnet, till exempel mat och andra faktiska utgifter.

Vad kan socialtjänsten hjälpa barn med? ›

Många familjer får hjälp av socialtjänsten. I praktiken kan det till exempel handla om att stötta familjer där någon av föräldrarna mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk. Socialtjänsten ska också ge stöd och hjälp till barn och föräldrar som utsätts för våld eller övergrepp.

På vilka grunder kan man göra en orosanmälan? ›

Det kan till exempel avse barn och ungdomar som i hemmet utsätts för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar eller problem i förhållande till sin familj, likaså om det blir vittne till våld eller lever i en miljö där våld och hot om våld förekommer.

När blir man kontaktad efter en orosanmälan? ›

Efter att socialtjänsten får in en orosanmälan är de skyldiga att göra en akut skyddsbedömning inom 24 timmar. Det betyder i regel att de omedelbart reagerar på en anmälan och bedömer om det finns ett missförhållande och i så fall hur allvarligt det är.

Hur märker man att ett barn ser dåligt? ›

Svårt att sitta stilla och koncentrera sig. – Blundar ofta med ena ögat för att fokusera blicken. – Trött vid läsning och rör ofta på läpparna vid arbete på nära håll. – Huvudvärk.

Hur hjälper man någon som inte vill ha hjälp? ›

Tips på hur du stöttar någon som mår dåligt
 1. Våga fråga hur personen mår. ...
 2. Lyssna öppet och utan att döma. ...
 3. Förmedla hopp. ...
 4. Om personen mår mycket dåligt, uppmuntra till att söka professionell hjälp. ...
 5. Hjälp personen att byta fokus. ...
 6. Respektera om personen inte vill prata. ...
 7. Ha tålamod. ...
 8. Var ärlig med hur du mår.

Hur hjälper man en ungdom som mår dåligt? ›

Det är viktigt att du tar hand om dig själv, så att du orkar vara ett stöd för den som mår dåligt.
 • När du pratar med barnet. ...
 • Våga prata om självmordstankar. ...
 • Ditt stöd betyder mycket. ...
 • Hela familjen behöver veta. ...
 • Du kan behöva stanna hemma. ...
 • Hjälp i skolan. ...
 • Berätta för barnet att du tänker söka hjälp.
Dec 20, 2021

Kan man försörja sig som familjehem? ›

Kan man öppna ett familjehem för att kunna försörja sig? Du kan försörja dig med den ersättning du får. Grundtanken är dock att du inte ska ha familjehemsuppdraget som huvudsakligt arbete, då du aldrig vet hur länge barnet stannar hos dig.

Vad krävs för att bli stödfamilj? ›

Vad krävs av en stödfamilj? För att bli stödfamilj krävs ingen särskild utbildning men du behöver ha ett stort engagemang för andra människor och leva i en stabil social situation. Att vara ensamstående eller inte ha egna barn hemma är inget hinder. Olika familjer behövs, eftersom barnen har olika bakgrund.

Vad krävs för att få stödfamilj? ›

Kontaktfamilj och stödfamilj

Vem som helst som har det jobbigt har rätt att ansöka om att få en kontaktfamilj. Om barnet har rätt till insatser genom LSS kallas insatsen för stödfamilj. För att ansöka om att få en kontaktfamilj eller stödfamilj vänder man sig till socialtjänsten i den kommun man bor.

När kan socialtjänsten ta mitt barn? ›

När kan det bli aktuellt för socialtjänsten att omhänderta barn? Ett beslut om omhändertagande enligt LVU måste baseras på att det finns en påtaglig risk för att barnets hälsa eller utveckling skadas. Det kan handla om missförhållanden i hemmiljön eller barnets eget beteende.

Vilka insatser kan man få beviljade från socialtjänsten? ›

De vanligaste formerna av bistånd som beviljas med stöd av socialtjänstlagen är hemtjänst, boendestöd, ledsagning, kontaktperson, avlösare för barn och unga, korttidsboende och bostad med särskild service.

När ska man ringa soc? ›

Om du eller någon du känner mår dåligt och inte får hjälp hemma, kan du kontakta soc . dina föräldrar har svårt att ta hand om dig. Till exempel för att de själva mår dåligt, bråkar mycket, dricker eller tar droger.

Far man veta vem som gjort Orosanmälan? ›

I lagen står det att alla som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla det till socialnämnden (14 kap. 1 c § SoL). Som privatperson har du möjlighet att vara anonym, men det förutsätter att du inte berättar vem du är när du kontaktar socialtjänsten.

Vad kan en orosanmälan leda till? ›

Vad händer efter anmälan

När en orosanmälan inkommer till socialtjänsten har de 24 timmar på sig att göra en skyddsbedömning, alltså en bedömning om barnet är i akut behov av hjälp/skydd. Vidare har de 14 dagar på sig att göra en förhandsbedömning, som är en mer gedigen bedömning av barnets situation.

Hur många Orosanmälningar leder till utredning? ›

Förra året gjordes cirka 422 000 anmälningar till landets socialtjänster om barn som far illa eller misstänks fara illa - en ökning med 27 procent sedan 2018. Var tionde barn berördes av en orosanmälan 2021.

Far föräldrar reda på Orosanmälan? ›

Huvudregeln är således att den som är vårdnadshavare ska få veta vad som händer i utredningen rörande orosanmälan. Som ovan redogjort så har lärare en skyldighet att göra en anmälan om det finns misstanke om att ett barn far illa.

Hur länge ligger en orosanmälan kvar? ›

Orosanmälningar hos socialtjänsten

Orosanmälningar om att barn far illa gallras efter fem år. Enligt 12 kap. 1 § socialtjänstlagen ska uppgifter gallras efter fem år om de faller under de uppgifter som avses i lag om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten.

Vilka frågor ställs vid en orosanmälan? ›

Vad är en orosanmälan? Om någon är orolig för att ett barn inte har det bra så kan den personen anmäla det till soc. Man kan till exempel skriva eller ringa till soc och berätta vilket barn det handlar om och varför man är orolig. Det här kallas att personen gör en orosanmälan.

Hur vet jag om mitt barn mår bra? ›

När barn mår dåligt psykiskt tar det sig ofta uttryck i fysiska symtom. De är inte specifika, men tillsammans med beteendeavvikelser har dessa och andra ”psykosomatiska” symtom ibland sin grund i att barnet far illa.

Hur vet man om man har ett tryggt barn? ›

Ju äldre barnet är desto mindre är behovet av närhet och kroppslig kontakt. Vid en trygg anknytning vet barnet inom sig att du finns där när det behövs. Det blir viktigt att finnas där på andra sätt. Det kan till exempel vara att prata, ha ögonkontakt, att lyssna och vara intresserad.

Vad klassas som dålig syn? ›

Ibland används WHO:s definition av synnedsättning: Den person som på bästa ögat och efter korrektion har en synskärpa som är 0,3 eller sämre eller den som har ett synfält på mindre än 20 grader har en synnedsättning. Men även personer som har bättre syn än så kan ha svårigheter i vardagen.

Finns ingen hjälp att få? ›

Innehåll - Att söka stöd och hjälp

Kontakta en psykiatrisk akutmottagning eller ring 112 om du har allvarliga självmordstankar eller självmordsplaner. Alla kan få problem i sin relation. Då kan det vara bra att prata med någon utomstående. Alla kommuner erbjuder samtal hos familjerådgivningen.

Var kan man vända sig om man vill få hjälp? ›

Kontakta en psykiatrisk akutmottagning eller ring 112 om du har tankar eller planer på att ta ditt liv. Detsamma gäller om du är orolig över att någon i din närhet mår så dåligt att hen riskerar att skada sig själv eller någon annan allvarligt. Ring telefonnummer 1177 om du behöver hjälp med var du kan söka vård.

Kan man tvinga någon att söka hjälp? ›

Hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen bygger på frivillighet och innebär att man inte kan vidta åtgärder mot den enskildes vilja. Det betyder att hälso- och sjukvården eller socialtjänsten inte kan tvinga någon till vård, till att ta emot hemtjänst eller flytta till ett boende.

Hur ska jag prata med barn om psykisk ohälsa? ›

Att tänka på när du pratar med barn och unga
 1. Informationen ska vara enkel, tydlig och sann.
 2. Anpassa information till barnet eller den unges ålder.
 3. Barnet eller den unge behöver få veta vad som har hänt.
 4. Barnet eller den unge behöver få veta sjukdomens namn och vad den innebär för föräldern.

Hur mycket får man för ett barn i familjehem? ›

Arvodesnivåer för familjehem
ÅlderGrundarvodeExempel på förhöjt arvode inklusive grundarvode
0-1911 237 kr15 040 kr
20208 246 kr12 049 kr
20228 588 kr12 548 kr

Får man barnbidrag när man är familjehem? ›

Vårdnadshavaren kan få barnbidrag från och med månaden efter det att hen fick vårdnaden om barnet. Om socialnämnden har placerat ett ensamkommande barn i familjehem ska Försäkringskassan betala ut barnbidrag till familjehemsföräldern eller familjehemsföräldrarna, förutsatt att kommunen har informerat om placeringen.

Vad är skillnaden mellan jourhem och familjehem? ›

Att vara jourhem innebär att med mycket kort varsel, ett par timmar, ta emot ett barn som behöver placeras akut för en kortare/begränsad tid och som antingen senare återvänder hem eller placeras i till exempel ett annat familjehem mer stadigvarande. Du kan vara både tillfälligt jourhem och kontrakterat jourhem.

Hur mycket får man betalt för att vara kontaktperson? ›

Cirkulär 22:43 Ersättning kontaktperson enligt LSS för år 2023
KategoriArvode i % av prisbasbeloppetkr/månad
Kategori 1 kontakt minst en gång/vecka10-35%438 kr – 1 531 kr
Kategori 2 kontakt flera gånger/vecka20-45%875 kr – 1 969 kr
Kategori 3 kontakt i stort sett dagligen30-55%1 313 kr – 2 406 kr

Hur mycket ersättning får man om man är Jourfamilj? ›

Kontrakterade jourhem

Familjen har ett avtal om att ta emot och arvode utgår med en fast ersättning om 19 000 kronor samt 14 264 kr/barn för de barn som placeras i det kontrakterade jourhemmet. Kontrakterade jourhem har en fast omkostnadsersättning om 969 kr för tillgängliga rum.

Kan mormor bli familjehem? ›

Släkten kan bli familjehem åt barnet, vilket socialtjänsten i första hand alltid ska undersöka. Precis som alla andra familjehem ska det närståendes hem utredas och godkännas.

När beviljas kontaktfamilj? ›

Kontaktfamilj beviljas när barnet behöver få komma till en annan miljö med ny stimulans och knyta relationer till fler vuxna, det kan också handla om att föräldrarna behöver avlastning. Kontaktfamiljen blir en extrafamilj för barnet och det är vanligt att kontakten finns kvar även efter att uppdraget avslutats.

Hur kan jag hjälpa utsatta barn? ›

Det är oerhört viktigt att vuxna tar ansvar för den situation utsatta barn befinner sig i. Det kan göras genom stöd till barnet, hela familjen eller genom att slå larm till polis eller socialtjänst. Det kan också handla om att man som förälder söker hjälp för att förändra sitt beteende.

Vem kan få stödperson? ›

Om du har en funktionsnedsättning kan du söka om kontaktperson antingen genom lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) eller socialtjänstlagen (SoL). Du behöver inte veta vilken lag som ger dig rätt. Det håller biståndshandläggaren reda på. Det kostar ingenting att ha en kontaktperson.

Vad krävs för att ett barn ska omhändertas? ›

Tre krav måste vara uppfyllda för att domstolen ska få besluta om omhändertagande:
 • Problemen har anknytning till barnets hemmiljö eller till barnets eget beteende.
 • Problemen innebär påtaglig risk för att barnets hälsa eller utveckling skadas.
 • Det som barnet behöver kan inte genomföras på frivillig väg.
Feb 23, 2022

Vad kan SOC erbjuda för hjälp? ›

Många familjer får hjälp av socialtjänsten. I praktiken kan det till exempel handla om att stötta familjer där någon av föräldrarna mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk. Socialtjänsten ska också ge stöd och hjälp till barn och föräldrar som utsätts för våld eller övergrepp.

Måste barn prata med socialtjänsten? ›

Sammanfattningsvis kan sägas att socialtjänsten får ha enskilda samtal med dina barn, och du får inte kräva att du eller annan förälder ska vara närvarande. Detta på grund av att det är samtal under utredning på grund av en orosanmälan. Däremot är det möjligt att ni får vara med ändå.

Vad socialtjänsten har för ansvar för barn och unga? ›

Socialtjänsten i varje kommun ska verka för att barn och unga växer upp under trygga förhållanden. I arbetet med barn som far illa är de skyldiga att samverka med bland annat hälso- och sjukvården, skolan och polisen.

Är LSS gratis? ›

Stöd enligt LSS ska vara gratis. för något personerna gör på sin fritid. än vad stödet kostar för kommunen. att personen inte kan leva ett bra liv.

Vad har socialtjänsten för insatser? ›

De insatser som socialtjänsten erbjuder varierar, men de flesta kommuner ger rådgivning, stödsamtal och ekonomiskt bistånd. Socialtjänsten kan också förmedla kontakt med lokala kvinnojourer och bistå med tillfälligt skyddat boende. Hjälpen ska anpassas efter individens särskilda behov.

Vilka insatser kan man få från socialtjänsten? ›

Kommunen har det yttersta ansvaret för att den enskilde får den hjälp han eller hon behöver. Kommunen ansvarar för stöd som kan underlätta vardagen, som personlig assistans, avlösning, hjälp i hemmet, bostad med särskild service, bostadsanpassningsbidrag och färdtjänst.

Vilka typer av insatser kan ges inom socialtjänstens område? ›

Insatser för att minska risk och stärka skyddsfaktorer
 • adekvat information och svar på frågor.
 • hjälp till familjen att kunna tala om problemen.
 • att barn får ge uttryck för sin oro och sina upplevelser.
 • att barn har möjlighet till kamratrelationer och fritidsintressen.
 • att barn får stöd i skolarbetet.
Mar 17, 2023

Vilka insatser ingår i socialtjänstlagen? ›

De vanligaste formerna av bistånd som beviljas med stöd av socialtjänstlagen är hemtjänst, boendestöd, ledsagning, kontaktperson, avlösare för barn och unga, korttidsboende och bostad med särskild service.

Videos

1. Hjälpa barn i motgång
(Growingminds)
2. Bostad med särskild service för barn och ungdom LSS 9 § 8 textad
(Socialförvaltningen Stockholm)
3. Barn och unga med EDS och HSD stöd och hjälp
(EDS-HSD föreningen)
4. Insatser för barn, unga och familjer
(Lessebo kommun)
5. Trappan – stöd till barn och ungdomar
(Uppsala kommun)
6. Bryt tystnaden För barn och unga
(Barnombudsmannen Barnombudsmannen)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Moshe Kshlerin

Last Updated: 18/08/2023

Views: 5357

Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Moshe Kshlerin

Birthday: 1994-01-25

Address: Suite 609 315 Lupita Unions, Ronnieburgh, MI 62697

Phone: +2424755286529

Job: District Education Designer

Hobby: Yoga, Gunsmithing, Singing, 3D printing, Nordic skating, Soapmaking, Juggling

Introduction: My name is Moshe Kshlerin, I am a gleaming, attractive, outstanding, pleasant, delightful, outstanding, famous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.